Χημικά Εργαστήρια ArC Laboratories ΑΕ

Χημικές-Μικροβιολογικές Δοκιμές

Χημικές Αναλύσεις

Χημικές-Μικροβιολογικές αναλύσεις. Ανάλυση Νερού, Ανάλυση Τροφίμων, Αναλύσεις Ελαιολάδου, Αναλύσεις Μελιού, Εδαφολογικές Αναλύσεις. Αναλύσεις αποβλήτων, πρώτων υλών, περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Παροχή Υποστήριξης σε επιστημονικά θέματα στους τομείς της Χημείας, Μικροβιολογίας, Χημικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας.

Ανάπτυξη μεθόδων

Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εποπτεία μεθόδων ειδικών απαιτήσεων για τον ποιοτικό έλεγχο των επιμέρους σταδίων μίας παραγωγικής διαδικασίας και των προϊόντων της.
Τα χημικά εργαστήρια της ArC LABORATORIES Α.Ε. λειτουργούν σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας ISO 17025 και είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Οι δοκιμές εκτελούνται βάσει πρότυπων μεθόδων ανάλυσης (ISO, APHA, AOAC, EPA, etc) και κύρια μέριμνα μας είναι η ορθή και χωρίς καθυστερήσεις εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας;

Κατάλογος || Χημικές - Mικροβιολογικές Αναλύσεις