Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις

Ανάλυση προϊόντων (νερά, τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, καλλυντικά, καύσιμα), παραπροϊόντων και αποβλήτων μίας παραγωγικής διαδικασίας, πρώτων υλών, περιβαλλοντικών δειγμάτων και η έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας.

ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Κατάλογος χημικών & μικροβιολογικών αναλύσεων