Ακρυλαμίδιο: Πώς σχετίζεται με τη διατροφή μας;

Ακρυλαμίδιο: Πώς σχετίζεται με τη διατροφή μας;

Το ακρυλαμίδιο είναι μια άοσμη λευκή κρυσταλλική ουσία που αντιδρά άμεσα με ορισμένες οργανικές ενώσεις. Είναι τοξική ουσία και η επαφή με το δέρμα προκαλεί έντονο ερεθισμο. Το ακρυλαμίδιο ως μονομερές βιομηχανικό προϊόν έχει περιορισμένες εφαρμογές, η ικανότητα του...