Ψευδάργυρος: Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό μας

Ψευδάργυρος: Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό μας

Ο Ψευδάργυρος είναι ένα χημικό στοιχείο που ανήκει στα μέταλλα και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ιχνοστοιχεία του οργανισμού. Το σύμβολό του είναι Zn. Ο Ψευδάργυρος έχει σπουδαίο βιοχημικό ρόλο καθώς ενεργοποιεί και καταλύει  μία πληθώρα  βιοχημικών αντιδράσεων...