Το μέλι είναι πραγματικά ένα μοναδικό φυσικό προϊόν υψηλής εμπορικής αξίας και για το λόγο αυτό ο ορισμός του μελιού υπόκειται σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις (κώδικας τροφίμων και ποτών – Άρθρο 67, κοινοτική οδηγία 2001/110/ΕΚ) που αφορούν την φύση του μελιού και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από μία χημική ανάλυση μελιού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ως μέλι καλείται η φυσική γλυκιά ουσία που παράγουν οι μέλισσες του είδους Apis mellifera από το νέκταρ των φυτών ή από εκκρίσεις ζώντων μερών φυτών ή εκκρίματα εντόμων που απομυζούν φυτά, τα οποία οι μέλισσες συλλέγουν, μετατρέπουν με ειδικές ύλες του σώματός τους, αποθέτουν, αφυδατώνουν, εναποθηκεύουν και φυλάσσουν στις κερήθρες της κυψέλης, προκειμένου να ωριμάσουν. Βάσει του παραπάνω ορισμού, το μέλι κατηγοριοποιείται ανάλογα με την προέλευσή του σε μέλι ανθέων ή νέκταρος και σε μέλι μελιτώματος. Η σύστασή του αποτελείται ουσιαστικά από διάφορα σάκχαρα, κυρίως φρουκτόζη και γλυκόζη, καθώς και από άλλες ουσίες, όπως οργανικά οξέα, ένζυμα και στερεά σωματίδια που προέρχονται από την συγκομιδή του μελιού.

Φυσικοχημική ανάλυση μελιού

Τα χαρακτηριστικά της σύστασης του μελιού καθορίζονται επίσης από σαφή θεσπισμένα όρια και προσδιορίζονται μέσω της χημικής ανάλυσης μελιού.  Η φυσικοχημική ανάλυση μελιού δίνει σημαντικές πληροφορίες για την υγρασία, τα ελεύθερα οξέα και το ποσοστό των ενζύμων που περιέχει το μέλι και το καθιστούν προϊόν με ιδιαίτερη διατροφική αξία. Επιπλέον, με την χημική ανάλυση της HMF (υδροξυμεθυλοφουρφουράλης ή απλώς «φουρφουράλης») μπορεί να εντοπιστεί αν το μέλι έχει υποστεί υψηλή θερμική κατεργασία που έχει καταστρέψει τα θρεπτικά του συστατικά. Η χημική ανάλυση μπορεί να συνοδεύεται με ανάλυση του προφίλ σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη, σακχαρόζη) για τον έλεγχο της περιεκτικότητας του μελιού και για τον εντοπισμό τυχόν νοθείας με σακχαρόζη.

Γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού

Επιπλέον με τη γυρεοσκοπική ανάλυση μελιού μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η βοτανική προέλευση του μελιού (ενδεχομένως και ή γεωγραφική). Η γυρεοσκοπική ανάλυση δίνει πληροφορίες για την αναλογία και το είδος των γυρεοκόκκων και είναι απαραίτητη προκειμένου να ταυτοποιηθεί το μέλι ως αμιγές μέλι ορισμένης ποικιλίας, πχ. θυμαρίσιο, ερείκης, πορτοκαλιάς κ.α.

Τα εργαστήρια της ArC Labs διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και το προσωπικό με την απαραίτητη τεχνογνωσία για την διεξαγωγή των ευαίσθητων φυσικοχημικών αναλύσεων του μελιού. Τα διάφορα πακέτα ανάλυσης μελιού καλύπτουν μεταξύ άλλων, τον προσδιορισμό φουρφουράλης για τον έλεγχο της θερμικής επεξεργασίας, την χημική ανάλυση για ανίχνευση νοθείας με σακχαρόζη, την ανίχνευση φυτοφαρμάκων και αντιβιοτικών. Επιπλέον, πραγματοποιείται γυρεοσκοπική ανάλυση για τον προσδιορισμό ή την επιβεβαίωση της βοτανικής προέλευσης του μελιού.