Το νερό είναι το πιο άφθονο και σημαντικό συστατικό του πλανήτη, είναι απαραίτητο για να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή ζωής και αποτελεί το βασικότερο θρεπτικό συστατικό για την διατήρησή της. Ωστόσο, το φυσικό νερό δεν είναι πάντα ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το νερό, που είναι κυριολεκτικά η πηγή της ζωής, αποτελεί το φυσικό περιβάλλον για χιλιάδες μικροοργανισμούς, που αποτελούν την φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του νερού. Οι μικροοργανισμοί αυτοί είτε είναι εξαιρετικά παθογόνοι για τον άνθρωπο, είτε λειτουργούν ως καμουφλάζ για να κρύψουν άλλους συγγενικούς τους εξαιρετικά παθογόνους μικροοργανισμούς. Η παρουσία αυτών των μικροβίων στα φυσικά νερά είχε ως συνέπεια η ανθρωπότητα να μαστίζεται από ένα πλήθος ασθενειών, όπως η χολέρα, ο τύφος, η δυσεντερία η ηπατίτιδα, η πολυομυελίτιδα και άλλες και δεν ήταν λίγες οι φορές που οι ασθένειες αυτές με την μορφή πανδημίας εξολόθρευσαν χιλιάδες ανθρώπους σε διάστημα λίγων ημερών (η “Ασιατική χολέρα” το 1830 σκότωσε 18000 ανθρώπους τις 3 πρώτες εβδομάδες).

Αυτό που λύτρωσε την ανθρωπότητα από τις πανδημίες είναι η ανάπτυξη διαδικασιών επεξεργασίας, απολύμανσης και χημικής ανάλυσης του φυσικού νερού, πριν αυτό διατεθεί για κατανάλωση. Η επεξεργασία του νερού περιλαμβάνει μία σειρά διαδικασιών, την προκροκίδωση, την κροκίδωση, την οζονίωση, την διήθηση, τον αποχρωματισμό με χρήση ενεργού άνθρακα, την απολύμανση με χρήση χλωρίωσης και τέλος την χημική ανάλυση για τον έλεγχο της αποδοτικότητας των παραπάνω βημάτων. Με αυτές τις διαδικασίες το τελικό επεξεργασμένο νερό εξασφαλίζεται ότι είναι απολύτως καθαρό και αβλαβές για την υγεία των ανθρώπων, οργανοληπτικά άμεμπτο και απαλλαγμένο από παθογόνους μικροοργανισμούς και ουσίες που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται έντονα ένα φαινόμενο στην αμερικανική ήπειρο που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Χιλιάδες άνθρωποι στρέφονται προς την κατανάλωση φυσικού ανεπεξέργαστου νερού ( raw water ), το λεγόμενο «ωμό νερό» επικαλούμενοι τις αρνητικές επιδράσεις που έχει η υπερβολική επεξεργασία του νερού από τους κρατικούς φορείς. Το επιχείρημά τους είναι πως το χλώριο που χρησιμοποιείται για την απολύμανση του νερού μπορεί να σχηματίσει ένα πλήθος οργανικών ενώσεων που συνδέονται με χρόνιες ασθένειες και καρκίνο. Βεβαίως, οι ποσότητες των ουσιών αυτές είναι πολύ μικρές για να δημιουργήσουν οξεία προβλήματα και επιπλέον στις μέρες μας διατίθεται στην αγορά μια τεράστια ποικιλία φίλτρων που απαλλάσσουν το νερό από το υπολειμματικό χλώριο και τα χλωριωμένα οργανικά παραπροϊόντα του αμέσως πριν την κατανάλωση.

Βέβαιο είναι πως το σύστημα ύδρευσης δεν είναι τέλειο. Σίγουρα υπάρχουν γερασμένοι σωλήνες, σίγουρα υπάρχει υπολειμματικό χλώριο και άλλα παράγωγα οργανικά μόρια. Η λύση βρίσκεται στη βελτίωση του τρόπου επεξεργασίας του νερού, στην περαιτέρω επεξεργασία και καθαρισμό του με σύγχρονες μεθόδους. Ο συνεχής ποιοτικός έλεγχος με τις τεχνικές που παρέχει η σύγχρονη χημική ανάλυση νερού καθώς και η μικροβιολογική ανάλυση νερού είναι αναγκαίος.
Πίνοντας μη επεξεργασμένο νερό εκθέτουμε τον οργανισμό μας τόσο σε χημικές ουσίες που έχουν τυχόν προσχωρήσει στους υδροφόρους ορίζοντες και προέρχονται από την γεωργική δραστηριότητα (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) και την ανθρωπογενή δραστηριότητα (βαρέα μέταλλα, εξασθενές χρώμιο, ενώσεις του αζώτου) όσο και σε παθογόνους μικροοργανισμούς όπως E.coli, Salmonella, Giardia και νοροϊό. Το χειρότερο είναι πως οι ασθένειες που προκαλούν οι οργανισμοί αυτοί είναι άκρως μεταδοτικές και μπορούν να εκθέσουν την ανθρωπότητα σε επιδημίες και πάλι.

Συμπερασματικά, η πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό αποτελεί βασικό δείκτη ανάπτυξης του βιοτικού επιπέδου ενός πληθυσμού. Το καθαρό πόσιμο νερό παρέχεται από αρμόδιους φορείς βάσει αυστηρής, αναλυτικής νομοθεσίας και είναι συνυφασμένο με τα στάδια του επεξεργασίας, της απολύμανσης και της χημικής ανάλυσης νερού πριν να είναι έτοιμο για κατανάλωση. Η χρήση του ανεπεξέργαστου νερού για ανθρώπινη κατανάλωση αποτελεί μία επικίνδυνη τάση και το καταλληλότερο μέτρο για να μην εξαπλωθεί η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών για τα οφέλη του ελεγμένου νερού και το μοναδικό προνόμιο να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε αυτό.