Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από το χρονικό διάστημα 04/2020 μέχρι και 06/2021 από τα εργαστήρια της εταιρίας μας έχουν εκδοθεί τα Πιστοποιητικά Ανάλυσης που παρατίθενται στον Πίνακα. Τα εν λόγω έντυπα φέρουν το Εθνικό Λογότυπο Διαπίστευσης, χωρίς ωστόσο να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού του ΕΣΥΔ για την χρήση του Εθνικού Λογότυπου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ_ΕΛΔ /02/02/30-04-2020). Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της εταιρίας για την έκδοση Ορθής Επανάληψης του πιστοποιητικού.