Οι αναλύσεις που πραγματοποιούνται στο λάδι μπορούν να μας πληροφορήσουν για την κατάσταση του λαδιού, για την ποιότητα του ελαιόκαρπου, τυχόν ταλαιπωρία κατά την διαδικασία συλλογής και λειοτρίβησης του, καθώς και για κακές συνθήκες αποθήκευσης. Μία από τις αναλύσεις που διεξάγονται είναι η ανάλυση στην ελαιοπεριεκτικότητας του καρπού της ελιάς, δηλαδή προσδιορισμός των ολικών λιπαρών οξέων. Τα ολικά λιπαρά μας δίνουν την ποσότητα ελαίου που περιέχεται στον ελαιόκαρπο. Ουσιαστικά, η ανάλυση αυτή στον καρπό της ελιάς πριν την διαδικασία λειοτρίβησης παρέχει πληροφορίες στον ελαιοκαλλιεργητή για την ποσότητα ελαιολάδου που περιμένει να λάβει από το λιοτρίβι ανάλογα με την ποσότητα ελαιόκαρπου που παρέδωσε. Έτσι μπορεί να υπολογίσει και να ορίσει την παραγωγή του.

Φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περιοχές που εφαρμόζεται ομαδική καταπολέμηση του δάκου, ο ελαιοκαλλιεργητής επιβαρύνεται από το λιοτρίβι με την εισφορά δακοκτονίας. Η εισφορά αυτή μπορεί να αποπληρωθεί είτε καταβάλλοντας ένα ποσό χρημάτων ανά κιλό ελαιόλαδου που παράγεται, είτε με παρακράτηση κάποιας ορισμένης ποσότητας λαδιού από το λιοτρίβι.

Τα εργαστήριά μας στην ArC Laboratories Α.Ε. πραγματοποιούν  ανάλυση της ελαιοπεριεκτικότητας στον καρπό της ελιάς διαθέτοντας τον κατάλληλο σύγχρονο εξοπλισμό και την απαραίτητη τεχνογνωσία παρέχοντας στον ελαιοκαλλιεργητή το σχετικό πιστοποιητικό ανάλυσης και τις απαραίτητες διευκρινίσεις προκειμένου να μπορέσει να ορίσει την παραγωγή του.