Η χημική ανάλυση εδάφους περιλαμβάνει χημικές και φυσικές μεθόδους καθορισμού της ποιότητάς του. Ανιχνεύονται και ποσοτικοποιούνται τα θρεπτικά του συστατικά, όπως το Άζωτο (Ν), ο Φωσφόρος (P) και το Kάλιο (Κ). Επιπλέον προσδιορίζονται τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία του, όπως το Ασβέστιο (Ca), το Μαγνήσιο (Mg), ο Ψευδάργυρος (Zn) και ο Σίδηρος (Fe). Ενώ επίσης καθορίζεται η σύστασή του ως προς την ίλυ, την άμμο και την άργιλο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την επιλογή του είδους και της ποσότητας της λίπανσης του εδάφους, καθώς και για το είδος της καλλιέργειας που θα προτιμηθεί. Η γνώση της γονιμότητας του εδάφους δίνει τη δυνατότητα στον καλλιεργητή να αναπτύξει μία υγιή καλλιέργεια, η οποία θα του το αποδώσει σε ποιοτικά αγαθά υψηλών προδιαγραφών.

Η εδαφολογική ανάλυση, όπως και η φυλλοδιαγνωστική προσφέρονται από τα εργαστήρια της ArC LABS Α.Ε. Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.