Το πόσιμο νερό είναι τώρα πολυτιμότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω της εντατικής χρησιμοποίησής του στη γεωργία, στη σύγχρονη βιομηχανία και στην παραγωγή ενέργειας.

Για το λόγο αυτό, η Ανάλυση Νερού τα τελευταία χρόνια είναι επιτακτική, καθώς μπορεί να διασφαλίσει πως ελέγχεται το σύνολο των χαρακτηριστικών  που καθιστούν το νερό αποδεκτό για την επιθυμητή χρήση.

Το καθαρό νερό αποτελείται από 11,19% Υδρογόνο και  88,81% οξυγόνο κατά βάρος. Ωστόσο, ο όρος καθαρό νερό που συχνά χρησιμοποιούμε αφορά ένα ιδεατό μη υπαρκτό υγρό λόγω της επιθετικής (ισχυρά οξειδωτικής) φύσης του. Η δράση αυτή του νερού ως υπερδιαλύτης επιτρέπει την επιμόλυνση του από μεγάλη ποικιλία ουσιών (υδατοδιαλυτών μορίων – ενώσεων).

bottle 2032980 1920 300x166 - Γιατί να κάνω Ανάλυση Νερού;Οι επιμολυντές του πόσιμου νερού μπορούν να προέρχονται από διάφορες πηγές, τόσο φυσικά προερχόμενες όσο και προκαλούμενες από ανθρωπογενή παρέμβαση. Μπορούν να προκαλέσουν οξέα και χρόνια προβλήματα υγείας ειδικά σε νήπια, ηλικιωμένους και αυτούς με επιβαρυμένη υγεία (ευπαθείς ομάδες). Το νερό μπορεί να φαίνεται οργανοληπτικά (χρώμα, οσμή και γεύση) καθαρό αλλά οι περισσότεροι επιμολυντές δεν ανιχνεύονται από τις ανθρώπινες αισθήσεις.Η Ανάλυση Νερού που διεξάγεται από εξιδεικευμένο χημικό εργαστήριο μπορεί να ανιχνεύσει εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα επιμολυντών, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας.

Η ανάλυση της ποιότητας του νερού είναι μια σχετικά απλή διαδικασία αλλά εμπεριέχει ένα κόστος και επομένως επιθυμητό είναι να αποφεύγονται οι περιττές αναλύσεις. Μερικοί από τους συνηθέστερους λόγους για αναλύσεις νερού είναι:

Σε ιδιωτικά και δημόσια συστήματα ύδρευσης:

 • Ύπαρξη χάλκινων, μολύβδινών ή μπρούτζινων σωληνώσεων στο οικιακό δίκτυο ύδρευσης.
 • Νερό που παρουσιάζει περίεργη (ασυνήθιστη) οσμή ή γεύση.
 • Νερό που είναι πολύ σκληρό και αφήνει λεκέδες και υπολείμματα σαπουνιών και καθαριστικών στα πλακάκια του μπάνιου.
 • Κατά την αγορά ενός σπιτιού, για τον έλεγχο της ποιότητας του υπάρχοντος δικτύου ή την αποτελεσματικότητα ενδεχόμενου συστήματος επεξεργασίας (φίλτρα, απολύμανση κ.α.).
 • Πριν την αγορά συστήματος επεξεργασίας νερού ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές πρόβλημα που αντιμετωπίζει η υπάρχουσα παροχή και να επιλεγεί η βέλτιστη λύση.
 • Έλεγχος της αποτελεσματικότητας του υπάρχοντος συστήματος επεξεργασίας.

 

Σε ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης:

water 340465 1920 300x200 - Γιατί να κάνω Ανάλυση Νερού;

 • Εμφάνιση επαναλαμβανόμενων γαστρεντερικών διαταραχών σε μέλη της οικογένειας ή καλεσμένους.
 • Κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης ή αν υπάρχει παιδί μικρότερο των 6 μηνών στο σπίτι.
 • Έλεγχος ενδεχόμενης επιμόλυνσης της γεώτρησης  πηγάδι, φυσική φλέβα νερού, κ.α.) από την ύπαρξή ελαττωματικής αποχέτευσης ή βόθρου.
 • Έλεγχος ποιότητας νερού νέας γεώτρησης (πηγάδι, φυσική φλέβα νερού, κ.α.)
 • Όταν η πηγή ύδρευσης-άρδευσης βρίσκεται κοντά σε μονάδα κτηνοτροφική μονάδα.
 • Όταν η πηγή ύδρευσης-άρδευσης μπορεί να επηρεάζεται από χρήση εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων.
 • Όταν το νερό λεκιάζει τα πλυμένα ρούχα ή τα πλακάκια.
 • Εφόσον υπάρχει ή παρατηρηθεί μεταβολή της συνήθους θολότητας του νερού.
 • Όταν η πηγή ύδρευσης-άρδευσης βρίσκεται κοντά σε βιομηχανική ζώνη (χημική βιομηχανία, διυλιστήρια, ΧΥΤΑ, ορυχεία, κ.α.)