Η Εδαφολογική Ανάλυση είναι αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε αγρόκτημα αφού προσδιορίζει τι απαιτείται να εισαχθεί στο χώμα για αποδοτικότερη και οικονομικότερη παραγωγή.

Το έδαφος είναι ένας πολύτιμος πόρος, ο οποίος εξαντλείται εύκολα. Η συνεχής εκμετάλλευση και κακοδιαχείριση εξαιτίας της έλλειψης γνώσεων οδήγησε σε κακή ποιότητα του εδάφους και ως εκ τούτου σε δραστική μείωση της γεωργικής παραγωγής. Έτσι έγινε σαφές, στους περισσότερους ειδικούς, ότι ο πυρήνας του προβλήματος είναι στη χημική σύνθεση του εδάφους.

soil 2561136 1920 - Η σημασία της Εδαφολογικής ΑνάλυσηςΗ χρήση λιπασμάτων βοηθάει τους αγρότες να “διορθώσουν” τα εδάφη τους και να ενισχύσουν την απόδοση τους. Σπάνια όμως λαμβάνονταν υπόψη το μικρoκλίμα της περιοχής, η ποιότητα του νερού και του εδάφους με αποτέλεσμα σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες. Η χρήση λιπασμάτων χωρίς να έχει προηγηθεί εδαφολογική – φυλλοδιαγνωστική ανάλυση μπορεί να οδηγήσει σε:

  • σοβαρή θρεπτική έκπλυση
  • μόλυνση των πολύτιμων υδάτινων πόρων.
  • μεγάλες απώλειες στις παραγωγές

Η εκτέλεση μίας κατάλληλης Εδαφολογικής Ανάλυσης βοηθάει στη διασφάλιση επαρκούς λίπανσης που καλύπτει τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας, εκμεταλλευόμενη τις υπάρχουσες θρεπτικές ουσίες του εδάφους.Ταυτόχρονα επιτρέπει τον προσδιορισμό των απαιτήσεων σε ανθρακικό ασβέστιο όπως επίσης μπορεί να διαγιγνώσκει προβληματικές περιοχές.

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί η σημασία της σωστής δειγματοληπτικής τεχνικής, καθώς η ορθότητα των αποτελεσμάτων είναι αρρηκτα συνδεδεμένητα με το δείγμα/δείγματα που χαρακτηρίζουν το αγρόκτημα.
Τέλος, η εδαφολογική ανάλυση είναι βασικό προαπαιτούμενο για αγροκτήματα που θέλουν να τηρούν ένα ολοκληρωμένο προφίλ της χημικής σύστασης του εδάφους.

Στα χημικά εργαστήρια της ArC Laboratories παρέχουμε το βασικό πακέτο εδαφολογικών και φυλλοδιαγνωστικών αναλύσεων καθώς και οδηγό για ορθή εκτέλεση της δειγματοληψίας.