Παρατηρώντας τη από το διάστημα, η γη μοιάζει με ένα γαλάζιο πλανήτη επειδή το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς της (71%) είναι καλυμμένο με νερό. Από αυτό μόνο το 2,5%  είναι καθαρό νερό και 98,8% αυτού του νερού είναι παγιδευμένο με τη μορφή πάγου και σε υπόγεια κοιτάσματα. Μόνο το  0,3% του καθαρού πόσιμου νερού είναι προσβάσιμο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τιμώντας την ημέρα που είναι αφιερωμένη στον σημαντικότερο πόρο του πλανήτη, τα εργαστήρια της ArC LABORATORIES Α.Ε. εντείνουν τις προσπάθειές τους για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα που αφορούν:

  • τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
  • την ορθή διαχείριση των λυμάτων με αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο
  • την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού για βελτιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και ελάττωση της γεωργικής ρύπανσης (νιτρορύπανση, ευτροφισμός, επιμόλυνση υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα)

Η ανάγκη για επαγρύπνηση και συνεχή ενημέρωση μπορεί να συνοψιστεί στα παρακάτω δεδομένα:

  • 750 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια πηγή καθαρού νερού.
  • Κάθε ώρα 200 παιδιά πεθαίνουν εξαιτίας  μολυσμένου νερού.
  • Η γεωργία και οι εν γένει διαδικασίες αγροτικής ανάπτυξης ευθύνονται για το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης φρέσκου νερού και το ποσοστό αυτό αγγίζει  ακόμα και το 90% σε ορισμένες  ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες.
  • Το 80% των λυμάτων που παράγονται από την ανθρωπογενή δραστηριότητα απορρίπτονται στο περιβάλλον χωρίς να έχουν επεξεργαστεί ή επαναχρησιμοποιηθεί.

Το φετινό σύνθημα της παγκόσμιας ημέρας νερού είναι «Η φύση δίνει την απάντηση». Χρησιμοποιώντας «πράσινες» πρακτικές όπως ή δενδροφύτευση και η υπεύθυνη εκμετάλλευση/αποκατάσταση φυσικών υδατικών πόρων, μπορούμε να οδηγηθούμε σε βελτίωση της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής.