Ένα επίκαιρο και συνεχώς αυξανόμενο πρόβλημα στις καλλιέργειες είναι τα βαρέα μέταλλα στο έδαφος. Τα βαρέα μέταλλα εμφανίζονται ιδιαίτερα σε αγροτεμάχια που βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή βιομηχανικές ζώνες, δηλαδή σε περιοχές με αυξημένη ρύπανση. Τα πιο διαδεδομένα βαρέα μέταλλα είναι το Κάδμιο, ο Μόλυβδος, το Αρσενικό, ο Υδράργυρος, το Νικέλιο και ο Χαλκός.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

 

Η παρουσία βαρέων μετάλλων στο έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο της εμφάνισής τους στα αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται και κατ’ επέκταση στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας. Επιπλέον, τα ιχνοστοιχεία και τα μέταλλα που φυσιολογικά περιέχει το έδαφος, τείνουν να σχηματίζουν σύμπλοκα με τα βαρέα μέταλλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δεσμεύονται και το χώμα να φαίνεται φτωχό σε θρεπτικά συστατικά. Τα παραπάνω δείχνουν την επιτακτική ανάγκη να πραγματοποιούνται περιοδικά εδαφολογικές αναλύσεις.

Στα εργαστήριά της ArC Laboratories Α.Ε. πραγματοποιούνται γενικές και εξειδικευμένες αναλύσεις εδάφους. Οι αναλύσεις αφορούν τον προσδιορισμό της σύστασης, των θρεπτικών συστατικών, των λιπασμάτων αλλά και των βαρέων μετάλλων που μπορεί να επιμολύνουν τα αγροτικά προϊόντα που καλλιεργούνται στα εδάφη αυτά. Οι χημικές εδαφολογικές αναλύσεις είναι απαραίτητο εργαλείο για την κατάλληλη χρήση και την ορθή λίπανση του εδάφους.