Σιτρονέλα – Η ευωδιαστή παρέα του καλοκαιριού

Η σιτρονέλα είναι ένα αιθέριο έλαιο που παραλαμβάνεται με απόσταξη των φύλλων ορισμένων φυτών της οικογένειας Κυμβοπώγων ή όπως είναι τοπικά γνωστό "λεμονόχορτο". Αν και υπάρχουν πάνω από 50 είδη σε αυτή την οικογένεια φυτών, κανένα δεν φύεται στον ελλαδικό χώρο....

read more

Χημικές Αναλύσεις και Παραγωγή

Οι χημικές αναλύσεις και οι λοιπές αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχουν τα εργαστήρια της ArC Laboratories Α.Ε., αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα μίας παραγωγικής διαδικασίας συμμορφώνονται με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις....

read more

Μικροβιολογία Τροφίμων και Μικροβιολογική Ανάλυση

Η τροφή που καταναλώνουμε δεν είναι αποστειρωμένη, αλλά φέρει ένα μικροβιακό φορτίο το οποίο μάλιστα διαφέρει από τρόφιμο σε τρόφιμο. Το τελικό μικροβιακό φορτίου του φαγητού που καταναλώνουμε είναι το άθροισμα της φυσικής μικροχλωρίδας της πρώτης ύλης και των...

read more

Οι δύο όψεις του Χρωμίου

Το χρώμιο είναι ένα από τα μέταλλα μετάπτωσης του περιοδικού πίνακα. Το χημικό του σύμβολο είναι Cr και συναντάται στη φύση με πολλές μορφές είτε ως μεταλλικό είτε σε διάφορες οξειδωτικές βαθμίδες. Το πραγματικά μοναδικό χαρακτηριστικό του στοιχείου του χρωμίου είναι...

read more

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Παρατηρώντας τη από το διάστημα, η γη μοιάζει με ένα γαλάζιο πλανήτη επειδή το μεγαλύτερο τμήμα της επιφάνειάς της (71%) είναι καλυμμένο με νερό. Από αυτό μόνο το 2,5%  είναι καθαρό νερό και 98,8% αυτού του νερού είναι παγιδευμένο με τη μορφή πάγου και σε υπόγεια...

read more

Άρδευση και ποιότητα καλλιέργειας

Η παραγωγικότητα και η ποιότητα των αγροκαλλιεργειών είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με ποικίλους παράγοντες όπως οι κλιματολογικές συνθήκες, η ποιότητα εδάφους και η άρδευση. Η άρδευση καθορίζει την ποιότητα της αγροτικής παραγωγής με πολλούς τρόπους. Η σωστή και...

read more

Ακρυλαμίδιο: Πώς σχετίζεται με τη διατροφή μας;

Το ακρυλαμίδιο είναι μια άοσμη λευκή κρυσταλλική ουσία που αντιδρά άμεσα με ορισμένες οργανικές ενώσεις. Είναι τοξική ουσία και η επαφή με το δέρμα προκαλεί έντονο ερεθισμο. Το ακρυλαμίδιο ως μονομερές βιομηχανικό προϊόν έχει περιορισμένες εφαρμογές, η ικανότητα του...

read more

Ανάλυση ποιότητας πόσιμου νερού

Η χρήση και κατανάλωση από τον άνθρωπο ασφαλούς νερού αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, σ' έναν πλανήτη, όπου τα αποθέματα πόσιμου νερού μειώνονται διαρκώς. Καθίσταται, συνακόλουθα, επιτακτική η ανάγκη για στενή παρακολούθηση της ποιότητάς του, ώστε να εντοπίζεται...

read more

Σελήνιο: Ποιά τα οφέλη του για τον ανθρώπινο οργανισμό;

Το Σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην βιολογία του οργανισμού των θηλαστικών. Είναι το βασικό συστατικό μίας κατηγορίας πρωτεϊνών, των σεληνοπρωτεϊνών. Τυπικός εκπρόσωπος τους είναι το ένζυμο υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, ένα...

read more

Ψευδάργυρος: Ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον οργανισμό μας

Ο Ψευδάργυρος είναι ένα χημικό στοιχείο που ανήκει στα μέταλλα και αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά ιχνοστοιχεία του οργανισμού. Το σύμβολό του είναι Zn. Ο Ψευδάργυρος έχει σπουδαίο βιοχημικό ρόλο καθώς ενεργοποιεί και καταλύει  μία πληθώρα  βιοχημικών αντιδράσεων...

read more